youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

איך ללמד את המקצוע החשוב ביותר בעולם?

עשרה עקרונות מנחים להכשרת מורים
נועה לורבר
18/09/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא