youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

המתכון להצלחות בית ספריות: תצפית ומשוב

ברור לכולנו שלמורים השפעה מכרעת על למידת התלמידים והצלחתם, אך האם בתי ספר משקיעים מספיק בפיתוחם המקצועי של מוריהם? בואו ללמוד מבתי ספר המקיימים תרבות של ""דלתות פתוחות"" לקידום מורים, המקדמת אותם להצלחה.
יסמין שרייר עוזרי
08/04/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא