youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
category-image

מתמטיקה

מהי מתמטיקה? נתחיל מפירוש המילה עצמה: מתמטיקה, ביוונית עתיקה, פירושה "למידה, לימוד מדע". וכפי שאנו מכירים את תחום הדעת היום, מתמטיקה היא כל מה שנע סביב מושגים כמו מבנה, כמות, שינוי ומרחב, ניתן לאגד אותו תחת דפוסים משותפים, במספרים, במדע ובצורות שונות של הפשטות מן הדמיון.
עוד כתבות