youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
ללמוד מהעולם

איך הן עושות את זה? המתכון הסודי של המדינות המצליחות בחינוך

מערכות חינוך ברחבי העולם מגיעות להישגים מרשימים. למרות ההבדלים, יש להן מכנה משותף שאפשר לאמץ בישראל
נועה לורבר
19/06/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא