youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

הכל אודות הוראה קלינית

רבים וטובים מדברים כיום על ""הוראה קלינית"" הכתבה הזאת תסביר לכם בדיוק ולעומק מה זה אומר, ואיך לומדים את זה.
הגיע זמן חינוך
19/05/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא