youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

בלי בנים זה לא "שווה"?

הקמת מסגרת ממלכתית לבנות בלבד הוא הפתרון הנחוץ
הדס רייס
16/05/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא