youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

מי מפחד מחדשנות בחינוך?

מדוע יוזמות רבות של חדשנות חינוכית נכשלות וכיצד ניתן לשנות זאת?
אהד נתנזן
12/17/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא