youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

המדריך מהסרטים 6: רעיונות יצירתיים לסרטוני העשרה לשיעור

15 סרטוני השראה לשיעורי חינוך בכיתה
אבינועם הרש
16/02/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא