whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
מורים מעולים

"תורת השרים": כיצד תהפכו את התלמידים לשותפים מלאים בתהליך ההוראה

המורה האגדי לפיזיקה איליה מזין משתף כיצד הפך את כיתת הלימוד לממשלה בה השרים והשרות לוקחים אחריות, בעלי מוטיבציה למלא את תפקידם ומשמשים שותפים פעילים בלמידה
איליה מזין
23/01/2024
quote-image
המתודה שתיארתי כאן מבוססת על פדגוגיה של שיתוף פעולה. מהות השיטה מבוססת לא על "עשו כפי שאני אומר.ת", או "עשו כמוני" אלא לפי "בואו נחשוב יחד איך אפשר לעשות זאת." גישה כזאת, לפי דעתי, מאפשרת להנחיל לתלמידות ולתלמידים אחריות ולהתאים לתהליך של למידה אקטיבית.

עוד כתבות בנושא