youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

מודל לחיקוי: 4 המנהלים האלה יזמו ושינו את בית הספר

זיהוי החוזקות, הגדלת תשוקת המורים ופיתוח אכפתיות אצל התלמידים - ארבעה המנהלים הללו השתתפו בכנס החינוך הבינלאומי וסיפרו על היוזמות שלהם, שזכו להערכה גם בעולם
שרון מאיו
12/25/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא