youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

מדוושים אל האושר: מסע במערכת החינוך של הולנד

חופש בחירה למורים, עצמאות לתלמידים, רכיבה על אופניים כשיעור חובה ומתמטיקה שמחוברת לחיים. משלחת ישראלית של אנשי חינוך קפצה לבקר בבתי הספר של הולנד, וגילתה גישה שונה מאוד מזו של ישראל
אלי הורביץ
28/06/2022
quote-image
מי שעבר את בחינת הבגרות, שמח וטוב לב וביתו מתמלא שמחה. לאות הפגנת אושר פומבית, הנוהג הוא לתלות על אדן החלון דגל של הולנד ועליו להניח את ילקוט בית הספר. כך כל השכנים ועוברי האורח יודעים שבבית זה גרה משפחה שאחד מבניה או בנותיה סיים זה עתה את פרק לימודיו. גאווה משפחתית ולאומית גדולה.

עוד כתבות בנושא