youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

מה אני, ועדת קישוט? כל הסיבות לעוף על הרעיון של ועדות כיתה

ועדת עיתון, ועדת תקשוב, ועדת גיבוש, ועדת יומולדת - אנחנו מכירים אותן מימינו כתלמידים, אבל האם נתנו להן מספיק קרדיט? ועדות כיתה הן קרקע פוריה ביותר לצמיחה ולמידה של התלמידים. רק צריך לעשות את זה נכון
דר' שרון רחמים
24/10/2021
quote-image
מעורבות בוועדות תורמת לחוויית הצלחה, להתנסויות בפעילות, להעשרה וללכידות חברתית. הן הזדמנות לצמיחה, לקידום ערכים, לדיאלוג ולטיפוח מיומנויות חברתיות ורגשיות.

עוד כתבות בנושא