youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

קורונה סקול: כך הפכתי את תלמידיי לאקטיביים – גם בתקופת הבידוד

דר' שרון רחמים
24/03/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא