youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
פודקאסטים

"מבחינתי, לכולנו יש צרכים מיוחדים"

"אם היינו מבינים שהמגוון הוא נכס, לא רק רואים את החברה החרדית אלא 50 גוונים של שחור, אם היינו מסתובבים עם סקרנות ורצון להכיר מעבר את כולם...". שיחה מעוררת השראה עם היזמית החברתית עדי אלטשולר
הגיע זמן חינוך
15/07/2021
סגירת סרטון
quote-image
"בטקסט בטקס המשואות אמרתי: 'לכבוד כל הילדים והילדות בישראל. כולכם ראויים לאהבה, לכולכם הזכות לחלום, לכולכם יש מקום בעולם, כולכם ילדים מיוחדים'"

עוד כתבות בנושא