youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

העתיד נמצא ביצירתיות: כך תגדלו את ממציאי החיסון לנגיף הבא

ד''ר רונית רם צור
19/05/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא