youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
סיפורים מהשטח

ילדתי, מה למדת היום?

אספנו את ילדינו מבית הספר, מה נשאל אותם עכשיו?
בוריס גורביץ'
26/03/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא