youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
סיפורים מהשטח

מה עושים עם תלמיד "ללא גבולות"?

לכולנו יש תלמיד כזה, איך נתמודד איתו בצורה הטובה ביותר?
ביה"ס לתקשורת מקדמת
18/02/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא