youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

איך הפכו תלמידי כיתה ה' ליוצרי ערכים באינציקלופדיה?

רוצה לתרגל עם התלמידים מיומנויות כתיבה וחקר? זה הכלי המושלם בשבילך
מדור יזמות חינוכית
4/22/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא