youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

10 הטעויות הנפוצות של תלמידים בכתיבת תשובה, ואיך מתגברים עליהן?

האם אנו עסוקים מדי בללמד את החומר, עד כדי כך שאנו לא מלמדים את התלמידים כיצד מפגינים בו בקיאות?
עופר סיון
17/03/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא