youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

היתרון של דור ה-Z: הפכו את התלמידים ליצרני תוכן

כך נעודד למידה שיתופית-אקטיבית בכיתה
לימור בן-ארי
8/30/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא