whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

היתרון של דור ה-Z: הפכו את התלמידים ליצרני תוכן

כך נעודד למידה שיתופית-אקטיבית בכיתה
לימור בן-ארי
30/08/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא