whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

השיעורים שלכם כבר לא יהיו אותו דבר- כלי ממכר לשימוש בכל כיתה

הפודיום ללמידה – איך יכולים הפודקאסטים לשנות את פני ההוראה
ניב מורגנשטרן
23/08/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא