youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

מצאתי את פינלנד - בישראל

השינוי בחינוך מתחיל לקרות פה בארץ - סיור בבית ספר אחר
ניב מורגנשטרן
6/27/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא