youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

"ככה זה כשיש שניים..." חמש הצעות ללמידה שיתופית בזוגות

כיצד נוודא שהביטוי ""טובים השניים מן האחד"" יתקיים בכל כיתה בה אנו מלמדים?
מור דשן
14/09/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא