youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

תנו להם זמן לחשוב!

אחד הכלים החינוכיים הפשוטים והיעילים ביותר שנתקלנו בהם לאחרונה
קובי שורצבורד
25/07/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא