whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

כיצד להפוך למורה שהתלמידים לא יכולים להתעלם ממנו ב-5 שלבים?

כיצד ניתן לפתור את אחד הקשיים הגדולים של מורים צעירים ופרחי הוראה?
יוסי שפרבר
17/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא