youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

כיצד להפוך למורה שהתלמידים לא יכולים להתעלם ממנו ב-5 שלבים?

כיצד ניתן לפתור את אחד הקשיים הגדולים של מורים צעירים ופרחי הוראה?
יוסי שפרבר
11/17/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא