youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

5 דרכים בהן מורים וותיקים יכולים לשנות את חייהם של מורים חדשים

הסטטיסטיקה מראה כי מחצית מהמורים החדשים עוזבים את ההוראה בחמש השנים הראשונות לעבודתם. אך מחקר חדש מעיד, כי מורים וותיקים יכולים לשנות את הסטטיסטיקה הזאת.
הגיע זמן חינוך
19/04/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא