youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

בית הספר ה"רע" הטוב בעולם

איך פועלים בתי הספר KIPP, שבהם עשרות אלפי תלמידים משכונות מצוקה מגיעים ללימודים אקדמאים?
רועי ציקורל (ציקו)
11/9/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא