youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

חמש הדקות שמשנות שנת לימודים שלמה

המתודה החינוכית שתשנה את השיעורים שלכם מהקצה אל הקצה
מור דשן
04/01/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא