youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
כל כתבות האתר

לתת למורים את ההגה

כיצד על הציבור הישראלי ומדינת ישראל צריכים להתייחס למורים שלנו?
אלי הורביץ
03/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא