youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
כל כתבות האתר

שוב בחירות? תנו לבני 8-9 לנהל אותן וצפו להפתעות

יוזמה פרטית של שני תלמידים שינתה את פני בית הספר שלנו
אורית גיל
19/02/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא