youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
כל כתבות האתר

מי יהיה בית הספר שיהפוך לפנים החדשות של "הגיע זמן חינוך"?

תחרות התמונות הראשונה של ""הגיע זמן חינוך"" יוצאת לדרך ופרס מפנק מחכה לבתי הספר המנצחים!
הגיע זמן חינוך
28/05/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא