whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

בעיני צמרת ההייטק, מהו המפתח להשתלבות בעולם התעסוקה החדש?

למערכת החינוך תפקיד מכריע בנתינת כלים להשתלבות בעולם התעסוקה החדש, אך מה לגבי החינוך הבלתי פורמלי? הצבא? האקדמיה? לדעת בכירי ההייטק, כך על המדינה לנהוג להכשיר את צעיריה להצלחה
עדו ליטמנוביץ
11/10/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא