youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

בעיני צמרת ההייטק, מהו המפתח להשתלבות בעולם התעסוקה החדש?

למערכת החינוך תפקיד מכריע בנתינת כלים להשתלבות בעולם התעסוקה החדש, אך מה לגבי החינוך הבלתי פורמלי? הצבא? האקדמיה? לדעת בכירי ההייטק, כך על המדינה לנהוג להכשיר את צעיריה להצלחה
עדו ליטמנוביץ
11/10/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא