youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

שיעורי חשבון וקריקטורות: על גבול אוקראינה, ילדים פליטים הרגישו לרגע בית-ספר

משלחת של ישראלים יצאה למתחם פליטים בגבול של פולין עם אוקראינה הנלחמת על אדמתה. "להעסיק את הילדים" - זו הייתה ההנחייה שקיבלו. בפועל, הם מצאו את עצמם מקימים כיתה מאולתרת, מלמדים חשיבה מתמטית, משחקים עם הילדים ובעיקר מעניקים אהבה ואוזן קשבת למי שכה זקוקים לכך
ד"ר ארנת טורין
02/08/2022
quote-image
מה שכל כך חסר לילדים שם זה תשומת לב. זה ניכר כבר כשהלכנו בסוף היום הראשון, כשאחד הילדים שאל אם "אמרנו שלום רק להיום או ממש שלום".

עוד כתבות בנושא