youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

3 סיבות להיות אדיבים למורים

על רקע מאבק המורים על העלאת שכרם, הנה תזכורת לשלוש סיבות להתייחס באדיבות ובהערכה לצוותי ההוראה
הגיע זמן חינוך
26/05/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא