whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

כדי שיוכלו להיות שם עבור התלמידים, על צוותי ההוראה לדאוג קודם כל לעצמם

בעת טיסה, בשעת לחץ ומצוקה ישנה הנחייה למבוגר לחבוש מסכת חמצן לעצמו בטרם הוא מתפנה לחבוש מסכה על פני ילדו. בדומה לכך: עיקר הדאגה היא לילדינו ולתמידינו, אבל לא נוכל לעזור להם אם לא נדאג קודם לחמצן לנשימה עבור עצמנו
צורית רוסו
17/05/2022
quote-image
רגע לפני שנתחיל לסכם את השנה ולבנות את שנת הלימודים הבאה, ברור לי כי לא פחות משאנו דואגים ומתמקדים בצרכי התלמידים – חשוב שנדאג לאלו של הצוותים. התוצאה תהיה הוליסטית, מזינה ומתגמלת.

עוד כתבות בנושא