whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

לצאת מהמסגרת: בגישה הייחודית הזאת, התלמידים מעניקים לעצמם את הציון

ציונים, שיעורי בית, מבחנים, בגרויות - אלה האסוציאציות של רוב התלמידים בתגובה למילים "בית ספר תיכון". ומה אם אפשר אחרת? עצמאות, ביקורתיות, הערכה עצמית, סקרנות ואפילו מרדנות - אלו הקונוטציות שמעלה בית הספר עבור תלמידיו של מורה אחד עם גישה אחרת. קצת השראה לא תזיק
מנשה בן מאיר
26/10/2021
קרדיט: Deposite photos
quote-image
זהו תהליך איטי, לא פשוט, ותובע אומץ ודמיון, אך תלמידים שעברו את ששת השלבים יהפכו בסבירות גבוהה ללומדים עצמאיים המסוגלים לפעול כשותפים מלאים בהוראה, בלמידה ובהערכה

עוד כתבות בנושא