youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

המורה או התלמידים: מי צריך לעמוד במרכז ההוראה?

מורה שעומד ליד הלוח וגונב את הפוקוס, או תלמידים העובדים יחד ופותרים בעיות בעצמם? במקומות שונים בעולם הגישה המסורתית להוראה הוחלפה בשיטות שנותנות את המושכות לתלמידים. מי מהן מנצחת?
נועה לורבר-הוס
9/27/2021
קרדיט: Unsplash
quote-image
כיום יש הסכמה כמעט גורפת שלמידה משמעותית מתרחשת בסביבה שממוקדת בתלמיד, אך המעבר בין הגישות דורש "שיפט" די רציני. המורה צריך לשחרר מעט מן הסמכות שלו, לזוז ממרכז הבמה ולהפוך להיות מדריך או "מאפשר למידה".

עוד כתבות בנושא