youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

קמצנים בציונים? התלמידים עוד יודו לכם

מחקר מצא כי תלמידים שמוריהם לא מחלקים ציונים גבוהים בקלות הצליחו יותר בבחינות סוף השנה בהשוואה לתלמידים למורים שמרבים להעניק ציונים טובים. אז מהי השיטה המנצחת?
הגיע זמן חינוך
11/07/2021
קרדיט: Deposite photos
quote-image
"אם יש תלמידים שהציון שלהם יכול להשתנות מ-A ל-B אם ילמדו אצל מורים שונים – עלינו לשאוף להעלים זאת"

עוד כתבות בנושא