youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

המורים שמחברים את המתמטיקה לחיים

איך ייתכן שגם שנים רבות לאחר בחינות הבגרות, מתמטיקה גורמת לנו לרתיעה ולחרדה? המורים שלפניכם מציגים גישה חדשנית ואומרים: אם תחברו את המתמטיקה לחיים האמיתיים, תגלו את הניצוץ בעיניים
הגיע זמן חינוך
01/07/2021
quote-image
בתקופת הקורונה, חטיבת הביניים נחשבה לחצר האחורית של מערכת החינוך – היא זו שנסגרה ראשונה,  ונפתחה רק אחרי הקניונים. אבל המורים שהציגו בכנס נשאו מסר חד משמעי: בחט"ב מתחיל הקסם, שם באמת אפשר להשפיע.

עוד כתבות בנושא