youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

בלי מחשב ואינטרנט: מחשבות על פתיחת שנת הלימודים בחברה הבדואית

איך מתחילים שנת למידה מרחוק, כשאין בבית את האמצעים הבסיסיים לכך? יוסרא אמטיראת, מורה בחברה הבדואית, עם כמה הצעות פרקטיות למורים
מירב אסף
8/17/2020
quote-image
המגזר הבדואי מאופיין בגישה מסורתית חזקה. נורמות אלה קשורות לעתים בחשש רב והתנגדות לפעילות במרחב הדיגיטלי ובעיקר שימוש במדיה

עוד כתבות בנושא