youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

רוצים שיצליח בלימודים? בדקו קודם מה מצבו החברתי

היכולות החברתיות הן בסיסיות לצרכים שיחכו לתלמידינו כשיצאו לעולם, אז למה אנחנו לפעמים שוכחים לשים אליהן לב? רבקה אלקובי עם כמה טיפים בנושא
רבקה אלקובי
23/06/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא