whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לקדם מצוינות

חשיבה עצמאית לכל תלמיד: תדלוק החשיבה הלוגית בשיעורי המתמטיקה

תלמידים שונים חושבים בדרכים שונות. מודל ""רגעי מתמטיקה משמעותיים"" של מומחי אונטריו סולל דרכים מותאמות אישית לעבר הבנה של הלוגיקה המתמטית
עדי טובי
25/05/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא