whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

לא לחירום בלבד: הכניסו את הלמידה המקוונת לשגרת התלמידים והמורים

רן גולנד הורביץ
19/03/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא