youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

סודות ההוראה: כך תלמדו את התלמידים ללמוד בעצמם

המורה הוא כבר לא מרכז הכיתה. כך לימדתי את התלמידים שלי ללמד אחד את השני
אייל שלמה
19/09/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא