whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

המתמטיקה של העולם האמיתי: לנסח, ליישם ולפרש

הם יודעים לפתור נוסחאות, להציב, לחשב, אך האם תלמידינו ידעו לזהות מצב בחיים, לנסח אותו בכלים מתמטיים ולפרש את המצב בעולם האמיתי?
הילה יגאל-איזון
12/01/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא