youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

מהי שיטת הלמידה המפתיעה שתעביר את הכיתה שלך לעידן הרשת?

שיטת הספרייה הריקה"" תכבוש גם את הכיתה שלך
moranhar
12/9/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא