whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

מהו העולם המופלא אליו תרצו להטיס את תלמידיכם?

המדריך למה עושים בעת נחיתה על כוכב מיושב חייזרים ורודים: המשחק הלימודי מונדוס מכיר לתלמידים את תהליך החקר המדעי
מכון דוידסון לחינוך מדעי
25/06/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא