youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

מהו העולם המופלא אליו תרצו להטיס את תלמידיכם?

המדריך למה עושים בעת נחיתה על כוכב מיושב חייזרים ורודים: המשחק הלימודי מונדוס מכיר לתלמידים את תהליך החקר המדעי
מכון דוידסון לחינוך מדעי
25/06/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא