youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

כך תחזירו לתלמידיכם את הסקרנות הטבעית בארבעה שלבים פשוטים

פיתוח חשיבה יצירתית, עבודת צוות, יכולות חקר, דיבור מול קהל - הכירו את מודל חשיב""ה – המודל הפשוט שייתן לתלמידכם את כל הכלים הללו ועוד
רות עומר
14/01/2019
קרדיט: הגיע זמן חינוך
quote-image

עוד כתבות בנושא