youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

מתי בפעם האחרונה הפתעת את עצמך בכיתה?

איך נלמד את התלמידים שלנו לחשוב?
רות עומר
06/04/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא