youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

דאג למורים והתלמידים יהיו בסדר

אם אנחנו רוצים לפענח למה התלמידים שלנו זקוקים, עלינו להתחיל לפענח למה המורים זקוקים
ניר רווה
19/01/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא